Vandaag is iedereen socialist

Opinie van Conner Rousseau in De Standaard

Vijf jaar na zijn dood is de boodschap van Steve Stevaert nog altijd actueel. Dat leert ook de coronacrisis, schrijft Conner Rousseau.

‘Ze zeggen me weleens dat ze het met me eens zijn, maar dat ze geen socialist zijn. Ik antwoord dan: ge zijt wél socialist, alleen weet ge het nog niet.’ Vintage Steve Stevaert. Ik moet toegeven dat ik dat citaat bijna dagelijks gebruik. In het échte leven voor deze coronacrisis. Online en in mijn kot tijdens deze crisis. Maar vandaag, vijf jaar na zijn dood, is de boodschap van Steve actueler dan ooit. Vandaag is iedereen socialist.

Continue reading “Vandaag is iedereen socialist”

‘Laat me de verwarring wegnemen: er komt een drama op ons af’: prof UGent schrijft open brief

Deze open brief verscheen eerder in De Morgen. Gezien de ernst van de inhoud willen we deze ook op onze website verspreiden:

FLATTEN THE CURVE ,AND SPREAD THE WORD 🙏🏼🙏🏼🙏🏼

Wim Derave, professor Ugent:
Brief aan de medemens,

Ik moet reageren. Ik ben het aan mezelf verplicht, als wetenschapper. Ik
had het beter gisteren al gedaan. Ik begrijp dat veel mensen verward
zijn door de Corona-crisis. Toegegeven, het is niet makkelijk te
begrijpen: een onzichtbaar virus dat enkel kan bestreden worden op het
moment dat het nog niet echt is toegeslagen. Laat me die verwarring
wegnemen: er komt een drama op ons af. Indien we de huidige maatregelen
strikt opvolgen, dan zal het hels zijn, maar misschien nog niet
catastrofaal. Maar gisterenavond ging het al mis. Dus het zal wel
catastrofaal worden. We lopen met open ogen in de afgrond, uit eigenbelang.

Continue reading “‘Laat me de verwarring wegnemen: er komt een drama op ons af’: prof UGent schrijft open brief”

1 mei-viering 2019: details en inschrijven

Het sp.a-bestuur van Steenokkerzeel, Melsbroek en Perk nodigt je graag uit op woensdag 1 mei voor de viering van ons “Feest van de Arbeid” in café Onder den Toren in Melsbroek.

We ontvangen je graag om 12 uur voor een aperitief en een deugddoende babbel. Daarna volgt er een lekker hapje en een tapje. Om 13u30 vertrekken we met de bus naar het 1 mei-feest in Liedekerke met optredens van Swamped (15 uur) en Sam Gooris (17 uur). Na het optreden van Sam Gooris vertrekken we terug huiswaarts.

Je kan ook alleen naar onze receptie in Melsbroek komen.

Interesse? Schrijf je dan in op onderstaand invulformulier:

1 mei 2019: zekerheid. voor iedereen.

1 mei, een dag die wij traditiegetrouw elk jaar uitgebreid vieren. Dit jaar krijgt het 1 mei-feest bijzondere aandacht, want op 26 mei staan we voor belangrijke verkiezingen. De inzet daarbij is groot: koopkracht, een goed pensioen en zorgzekerheid.

In Leuven kan je vanaf 10 uur terecht op de Vismarkt voor toespraken en de start van de optocht. Aansluitend gaat Pleinafair van start met muziek, dans, kinderanimatie, volkse spelen … en natuurlijk lekker eten en drinken.

Onder de noemer Liedekerke Feest! vindt er ’s namiddags een spetterend volksfeest plaats in het Pastoriepark, met ambiance voor jong en oud.

sp.a Steenokkerzeel heeft plannen om hier massaal bij aanwezig te zijn. Bekijk het inschrijvingsformulier.

Go Left: Sven op het congres van sp.a

Hieronder kan je de volledige tekst vinden van de bijdrage die Sven Verheyden op 16 februari bracht tijdens het nationaal congres van sp.a:

Beste vrienden, kameraden.

Het was koud afgelopen woensdag aan de poort van het bedrijf. (ik hoor iemand zeggen: “Amai nog niet”). Er zitten blijkbaar nog mensen die aan een poort stonden. (lachend)

Het was koud maar het was verwarmend er niet alleen te staan en nog meer verwarmend dat er over heel het land mensen voor de poorten en op de straten stonden. De mensen horen en zien dat er enorme winsten zijn en dat terwijl mensen meer en meer het moeilijker hebben om de facturen te betalen.

Het mag dus geen wonder zijn dat als men MAAR 0,8% extra op het loon wil geven de werknemers het beu worden om uitgelachen te worden. De werknemers hebben mee bijgedragen aan deze winsten door hun harde werk.

Als de winsten een grote taart geven dan mag het voor die werknemer toch ook eens wat meer zijn dan de kruimels! Geef hen op z´n minst een stukje taart en dat op het loon want je hoort dan wel zeggen: we kunnen een premie geven. Een premie is een cadeau, maar een extra op het loon DAT is wat telt voor het pensioen en het vakantiegeld! Dus geen éénmalige premie maar meer op het loon zodat het loon ook de koopkracht ECHT kan volgen.

Ik wil het ook nog over iets anders hebben, vorig jaar op 17 maart stond ik hier ook… wel daar (wijzend naar het andere kleine podium in het publiek) nu sta ik links (knipoog) ik had het toen over armoede en was wel opgelucht dat ik dit gedurfd had. Maar wist niet wat er nog ging gebeuren.

Helaas kreeg ik die avond slecht nieuws… Mijn grote voorbeeld binnen de partij was plots gestorven… Dat grote voorbeeld was mijn grootmoeder, heel haar leven een trouwe militant geweest van de partij, waarmee ik wil zeggen hoe belangrijk militanten zijn voor een partij en vooral onze partij.
Daarom wil ik graag afsluiten met een quote van mijn grootmoeder, mijn mémé, iets wat ze heel vaak tegen me zei:

Den dag dat er geen socialisten meer op de wereld zijn, dan is de wereld naar de KL.. Vaantjes!

Ik dank u!

Sven Verheyden

Klimaatbeleid: praten is goed, wetten maken is beter

Om ervoor te zorgen dat de afspraken van het klimaatakkoord van Parijs gehaald worden, moet er werk worden gemaakt van een alomvattende Europese Klimaatwet. Dat zeggen Europees parlementslid Kathleen Van Brempt en Vlaams parlementslid Bruno Tobback.

Verschillende Europese landen, zoals Frankrijk, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de meeste Scandinavische landen hebben al een nationale klimaatwet die een afdwingbaar kader vormt om de klimaatdoelstellingen ook effectief te halen. Ook Belgie moet zijn doelstelling om ten laatste in 2050 volkomen klimaatneutraal te zijn, vastleggen in bindende wetgeving die heldere tussentijdse doelstellingen bevat. Maar als Europese sociaal-democraten moeten we verder gaan en één alomvattende Europese Klimaatwet op tafel leggen, die als verordening ook direct bindend zou zijn in alle lidstaten, en alle Europese neuzen in dezelfde richting zou duwen.

Europese Klimaatwet

Een Europese Klimaatwet maakt het klimaatbeleid duidelijk en voorspelbaar voor alle Europese lidstaten. Dat is ook belangrijk voor ondernemers die willen investeren in bijvoorbeeld energieproductie, mobiliteit of infrastructuur. Hoe voorspelbaarder het beleid, hoe beter én gerichter de investeringsbeslissingen van bedrijven zullen zijn.

Een Europese klimaatwet moet vooreerst een duidelijk en afdwingbaar stappenplan bevatten dat bepaalt met hoeveel de uitstoot van broeikasgassen moet dalen tegen 2030, 2040 en 2050. Tegen 2050 moet Europa klimaatneutraal zijn en dus een netto -nuluitstoot hebben. Om dat te bereiken, krijgen lidstaten koolstofbudgetten voor de uitstoot van broeikasgassen die nog kan worden toegestaan. Die budgetten nemen in de tijd af, tot Europa in 2050 klimaatneutraal is. Jaarlijks wordt de vooruitgang onafhankelijk beoordeeld.

We moeten er voor zorgen dat de kosten en de baten van klimaatinspanningen en de omslag naar een duurzaam economisch model eerlijk verdeeld worden en dat de veroorzakers van klimaatverandering de grootste lasten dragen.

De Europese Klimaatwet bevat ook een eenvoudig ‘opkrikmechanisme’ dat bijna automatisch het ambitieniveau verhoogt als uit het internationaal opvolgingsmechanisme van het Akkoord van Parijs blijkt dat dat noodzakelijk is. Een Europese Klimaatwet moet ook een sanctiemechanisme bevatten in de vorm van administratieve boetes voor lidstaten die hun hernieuwbare energiedoelstellingen niet halen of hun koolstofbudget overschrijden. Dat kan een vast bedrag zijn per Mwh gemiste hernieuwbare energie en per ton te veel uitgestoten CO2, dat gestort wordt in een Europees Klimaatfonds. Dat fonds financiert projecten op vlak van koolstofrecyclage (CCU) en grensoverschrijdende projecten op vlak van hernieuwbare energie zoals bijvoorbeeld offshore megawindparken. Een Europese Klimaatwet zorgt er ook voor dat de import van koolstofintensieve producten uit landen buiten de EU gemonitord en beprijsd wordt via een Europese invoerheffing of een zogenaamde Belasting op de Toegevoegde Koolstof.

Tot slot houdt een Europese Klimaatwet ook rekening met het principe van een Rechtvaardige Transitie. Vandaag betalen burgers immers veel meer voor klimaatmaatregelen dan bedrijven. We moeten er voor zorgen dat de kosten en de baten van klimaatinspanningen en de omslag naar een duurzaam economisch model eerlijk verdeeld worden en dat de veroorzakers van klimaatverandering de grootste lasten dragen.

Met hetzelfde inkomen is je winkelkar gewoon minder gevuld dan het jaar voordien

Eén Belg op vijf had vorig jaar moeite om de eindjes aan elkaar te knopen, dat blijkt uit een enquête georganiseerd door statistiekbureau Statbel. Op het moment dat deze cijfers binnenkomen, woedt de discussie over koopkracht volop. Fractieleider voor sp.a Meryame Kitir is niet verbaasd. “Ons land is het enige land in Europa waar werknemers het voorbije jaar minder konden kopen met hun loon. De lonen gingen in België onvoldoende omhoog om het verlies aan koopkracht te kunnen compenseren. “Met hetzelfde inkomen is je winkelkar gewoon minder gevuld dan het jaar voordien”, zegt Meryame Kitir.

“De beperkte loonsverhoging is onvoldoende gebleken om de vele factuurstijgingen zoals water, elektriciteit en medicatie mee te kunnen betalen. Aan het einde van de maand staan veel gezinnen in het rood. Dat zijn de feiten. Daarom diende ik een voorstel in dat de loonwet wil aanpassen zodat de lonen mee kunnen stijgen met de welvaart. Iedereen heeft recht op zijn eerlijk deel van de economische groei. Volgende week wordt het besproken in het parlement. Ik ben benieuwd welke andere partijen het voorstel zullen steunen.

Eén op vijf Belgen worstelt met budget

Daarnaast wil sp.a ook de minimumlonen optrekken tot 14 euro per uur. “De lonen in ons land daalden sinds het begin van deze legislatuur met 2,3 procent”, zegt Kitir. “De winstmarges van de bedrijven daarentegen stegen met dertig miljard, maar die winsten voelden de mensen niet, want ze worden niet doorgerekend in hun loon. sp.a vraagt een stapsgewijze verhoging van de bruto-minimumlonen tot 14 euro per uur, of bruto 2.300 euro per maand.

Onze kandidatenfolder voor de verkiezingen

Nog enkele dagen, en dan kan U stemmen op één van onze kandidaten van sp.a Steenokkerzeel.  In de kandidatenfolder stelt iedere kandidaat zich voor.

Daarnaast kan je ook onze belangrijkste standpunten lezen.

Klik hier om de folder in pdf te openen.

Neem een duik in onze ideeën

Meer dan ooit kampt onze gemeente met
grote uitdagingen om te kunnen volgen met
ontwikkelingen in onze regio en om te voldoen
aan de eisen van haar inwoners.

Steenokkerzeel heeft door haar unieke ligging
en samenstelling belangrijke troeven om
een vooruitstrevende gemeente te worden,
maar dan moet het gemeentebestuur klaar
staan om nieuwe projecten aan te pakken.

sp.a Steenokkerzeel is klaar om die uitdaging
aan te gaan. Bekijk onze standpunten voor een
unieke gemeente. Continue reading “Neem een duik in onze ideeën”

Onze kandidaten voor de verkiezingen

Hier is hij dan, de volledige lijst met al onze kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018.  Merk ook op dat we een kandidaat hebben voor de provincieraadsverkiezingen!

Bekijk hier alle kandidaten in detail.  Gebruik het menu-icoon rechtsboven op de pagina om snel naar de volgende kandidaat te gaan.

S-Plus gaat op busreis naar Brugge

Op zaterdag 16 juni 2018 gaat S-Plus met de bus naar Brugge.  Ga mee op reis naar de Gouden Eeuw.

We vertrekken om 9 uur aan het kerkplein van Steenokkerzeel.  Rond 18u30 zijn we terug.

Beleef in het Historium de 15e eeuw van Brugge in een historische reconstructie.  De verschillende themakamers zijn prachtige middeleeuwse decors met film, muziek en speciale effecten.  Een magische ontdekkingstocht! Continue reading “S-Plus gaat op busreis naar Brugge”

1 mei-viering

Op 1 mei komen we samen voor een receptie in Zaal Onder den Toren, waar iedere genodigde een hapje en een drankje krijgt.  Daarna gaan we met de bus naar de 1 mei-viering in Vilvoorde, met optredens van Zakdoek en Sergio.

Afspraak om 12 uur in Zaal Onder den Toren!

Viva-SVV Brabant is er voor iedereen! Dat leidt tot hele mooie samenwerkingen, maar ook tot verhalen die over de generaties heen lopen. Een van de mooiste voorbeelden daarvan is terug te vinden in onze afdeling te Diegem waar Chris zich onder andere samen met haar dochter en kleindochter met hart en ziel inzet voor tal van activiteiten.

 

 

 

 

Viva is een rode draad doorheen jullie leven, maar hoe zijn jullie er terecht gekomen?
Continue reading “Interview: Viva-SVV over de generaties heen”

Kom een keer terug om de volgende events te bekijken

Fake news: wat denk jij dat het is?

Een onderzoek georganiseerd door het Reuters Institute for the Study of Journalism aan Oxford University had onverwachte resultaten over wat mensen bekijken als “fake news”.  De studie werd uitgevoerd in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Finland en Spanje.

Opvallend was dat de definitie van fake news niet zwart/wit is, maar fake news bestaat in verschillende gradaties.  Nieuws kan dus min of meer juist zijn, of min of meer fout.  Continue reading “Fake news: wat denk jij dat het is?”

De najaarsfolder is uitgedeeld aan alle inwoners van Steenokkerzeel.  Hier kan je de digitale versie vinden, met hier en daar een langere versie van een artikel.

Veel leesplezier!

Tips voor veilig computeren

ik ken het één en ander van computers, omdat het deel uitmaakt van mijn beroep, maar ook omdat het me mateloos interesseert. Toen ik begon met computeren bestond internet nog niet, programma’s laden deed ik vanaf een cassette (ik heb voor alle zekerheid een afbeelding bijgevoegd omdat niet iedereen een cassette kent). Het grootste probleem was dat de cassette kon verslijten, weg programma!

Vandaag komen programma’s van internet, bestanden sla je op in de cloud en in plaats van een brief stuur je nu een mail naar je familie of vrienden.  We delen onze foto’s, familie en maaltijden via Facebook en WhatsApp, rijden naar het werk met Waze en schrijven geld over via pc banking.  Het internet maakt het mogelijk om te Skypen met onze dochter die backpackt in Thailand. Continue reading “Tips voor veilig computeren”

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑