Tagarchief: folder

Polaroid!

De eerste generatie gastarbeiders zijn naar hier gekomen met de intentie om snel geld te verdienen en terug te keren. Hiervan was ook mijn vader een voorbeeld. Als enige zoon, liet hij zijn vrouw en kinderen achter bij mijn grootouders om in een vreemd land te gaan werken.

Hij vertrok thuis met een kleine valies met wat kleren. Hij nam een beeld van thuis op in zijn geheugen en borg deze in zijn hart als een “Polaroid-foto”. Hij ging zoals duizenden werken in de “Gurbet”. Ze werden bestempeld als “Gurbetçi”, namelijk gelukzoekers.

Vandaag de dag worden Turkse Nederlanders, Turkse Belgen of Turkse Duitsers niet aanzien als Turken, door Turken in Turkije, maar algemeen als Almançi of Duitsers. Ergens is het te begrijpen omdat taal, gewoontes en cultuur anders geëvolueerd zijn. Als 2de generatie roept dit heel wat vragen op. Wat is de definitie van vaderland? Is dat niet het land van je voorouders? Is dat niet het land dat je gevoed heeft? Is dat niet het land waar je geboren en grootgebracht bent? En waar je uiteindelijk zult sterven en toegedekt zult worden met aarde. Dat is ook het land waar je samen met anderen aan zult werken, om ook aan diegene die na je komen een toekomst, een thuis te geven.

Ondertussen zijn de jaren verstreken voor mijn ouders. Kinderen zijn geboren en grootgebracht in een vreemd land. Ondertussen zijn de kleinkinderen daar en nog steeds roept hun vaderland. Hun vaderland van op de Polaroid-foto. De 2de generatie wordt door 2 werelden getrokken, hierdoor noem ik mezelf met trots een Turkse Belg.

Als nieuwe Belg zal ik samen met sp.a ijveren voor meer openheid, werken aan meer dialoog en aan een sterke Vlaamse/Belgische cultuur voor iedereen, of je gemaakt bent uit Vlaamse klei, geboren uit de eerste gastarbeiders, of met een gammel bootje tot hier geroeid bent. Iedereen is uniek, heeft een geschiedenis en telt mee. Op 14 oktober 2018 maken U en ik de geschiedenis van morgen.

door Kabil Baldemir, ondervoorzitter sp.a Steenokkerzeel

Zone 30 in Melsbroek, een marteling voor de inwoners

De meeste inwoners van Melsbroek zijn tegen de zone 30 die bijna in gans de deelgemeente geldt. Dagelijks worden onze eigen inwoners beboet omdat ze iets meer dan 30 km/u rijden! Inwoners die 32 km/u reden betaalden een boete van 50 euro. De chauffeurs moeten meer naar hun kilometerteller kijken dan naar het verkeer, is dat de bedoeling?

We vinden het maar normaal dat in de omgeving van de school er een zone 30 is maar toch niet op meer dan 500 m van de school. Er zijn toch andere oplossingen ( éénrichtingsverkeer,…).

Hopelijk wordt er vlug een evaluatie gemaakt en kan de zone 30 beperkt worden.

door Edy Van Damme, voorzitter S-Plus Steenokkerzeel

Ons dorp moet een dorp blijven

Ons dorp moet een dorp blijven zodat kinderen van jonge gezinnen naar de kribbe, kleuterschool en later naar de lagere school kunnen gaan zodat ze niet buiten ons dorp hoeven te zoeken.

Er moet een systeem gevonden worden zodat ouders niet aan de school hoeven te kamperen.

Voor ons dorp GEEN verstedelijking en beton meer, wat we nog aan groene velden hebben moet groen blijven.

Melsbroek moet als dorp kunnen blijven voortbestaan en zodanig worden gewaardeerd.

Mijn doelstelling is alvast om sp.a terug in het beleid te krijgen in Steenokkerzeel, want te veel mensen die bekwaam zijn om beleid te voeren én bovendien met heel hun hart in onze Steenokkerzeelse gemeenschap leven, staan nu machteloos aan de zijlijn.

door Chris Blanckaert, bestuurslid sp.a Steenokkerzeel en werkend lid Viva

Wat met onze gemeentescholen?

In de vorige folder legde ik jullie even uit over het spijtige voorval dat het huidige gemeentebestuur een serieuze som heeft betaald aan de katholieke school te Perk, en het niet noodzakelijk vond om nieuwe gebouwen te zetten voor zijn eigen gemeenteschool. Dat ter zijde, het heeft uiteraard geen enkele zin om hierover stil te blijven staan, gedane zaken nemen geen keer zegt men wel eens… en laat me duidelijk zijn, deze school was echt aan vernieuwing toe en het is goed dat zowel de kinderen als de leerkrachten een nieuwe school krijgen!

Maar wat gebeurt er met onze eigen gemeenteschool? Komen er nieuwe lokalen? Wetende dat de aankoop van zo’n containerklassen een heleboel geld kost en eigenlijk maar een tijdelijke oplossing is. De parking aan de school die twee maal per jaar ‘hersteld’ wordt, wordt er niet onnodig veel geld uitgegeven in plaats van hier op een zinvolle manier mee om te gaan? Samen met u sta ik hiervoor open om tot oplossingen te komen. Het gaat toch over U en ik?

door Elke Krikilion, voorzitter Viva

Ons verkeer? Safety first

Menig Steenokkerzelenaar ergert zich wel eens aan de verkeerssituaties in onze gemeente. Op sociale media zien we bewoners klagen over de verkeerssituatie aan de kerk van Steenokkerzeel, meer bepaald aan de Carrefour Market:

“Klanten parkeren hun wagen „even“ aan de overzijde op het brede voetpad, dat het zo breed is nodigt dan ook uit om deze overtreding te maken.”

“Het fietspad stopt voor het marktplein, dit zorgt vaak voor verwarring en eigenlijk mogen enkel kinderen onder de 9 jaar daar op het voetpad rijden.”

sp.a Steenokkerzeel wil deze situatie duidelijk stellen voor iedereen, want voor ons telt safety first. Voor ons dient er een verduidelijking te komen op deze plaats, en dus ook een verandering. Voor de voetgangers, voor de fietsers en niet te vergeten, met 2 scholen in de buurt, voor de kinderen.

Verkeersveiligheid maakt onze gemeente uniek voor U en ik.

door Sven Verheyden, voorzitter Jong Socialisten

Welvaart versus leefbaarheid

Ongetwijfeld stoort u zich ook mateloos aan het zwerfvuil, de hondendrollen, de uitpuilende vuilbakjes, niet gesnoeide hagen, onverzorgde kerkhoven, vernielingen her en der, het 5 à 10 minuten parkeren op het voetpad aan de St-Rumoldus kerk en …

Een hogere welvaart leidt duidelijk niet automatisch naar een toegenomen leefbaarheid.

Misnoegdheid bevangt stilaan de fierheid van haar inwoners. Het ongenoegen is hoorbaar, het moment om het uit te spreken ook. Aan luisterende oren deze tijden waarschijnlijk geen gebrek.

Efficiënt en duurzaam opvolgen, zonder zich te verschuilen achter betaal- of realiseerbaarheid, is doorslaggevend voor het behoud van de leefbaarheid van ons dorp.

Tijd om dingen eindelijk voor een lange periode te veranderen. Maar is er wel genoeg goesting om er paal en perk aan te stellen?

In Steenokkerzeel snakken U en ik naar een logische gedachtegang, niet naar een gedachtegoed.

door Rudy Peeters, secretaris sp.a Steenokkerzeel en gemeenteraadslid

Woord van de voorzitter

Dag Steenokkerzeel,

Na een uitzonderlijk warme zomer, die voor de één een zegen was en voor de andere een kwelling, nemen we terug de snelheid van het dagelijks leven op. Gedaan met het zomerverlof, terug gaan werken en voor velen terug naar school. Het wordt even aanpassen maar zoals altijd lukt dit iedereen wel.

Dit najaar wordt voor sp.a Steenokkerzeel speciaal want wij zijn volop bezig met de verkiezingen van 14 oktober. Eentje die wel eens van grote betekenis zou kunnen zijn willen we ons dorp uniek houden, nu en in de toekomst. Zoals reeds eerder aangegeven staan we voor zeer belangrijke en grote uitdagingen om ons dorp te laten mee-evolueren zonder zijn belangrijkste troeven te verliezen. De druk op Steenokkerzeel neemt alsmaar toe met meer inwoners, meer verkeerslast, minder bouwruimte en minder groen. Grotere uitdagingen voor Steenokkerzeel waarin we willen en moeten samenleven. Wij nemen alvast graag deze uitdaging ernstig en willen deze problematiek zeker vanaf 2019 het hoofd bieden met uw goedkeuring en ons sterk sossen-team.

In de aanloop van de kiescampagne bezorgen we U nog info over ons programma, alsook van het team dat klaarstaat om zich voor ons „uniek Steenokkerzeel – voor U en ik” in te zetten. Graag heten we U dan ook welkom op ons jaarlijks sp.a Restaurant in de Corren op zondag 30 september waar U ook kennis kan maken met ons sossen-team.

Mocht U net als wij graag een steentje bijdragen aan de toekomst van Steenokkerzeel neem dan even contact met ons op.

Groeten,
Rony Blommaert – voorzitter sp.a Steenokkerzeel en gemeenteraadslid.

Najaarsfolder 2018

Woord van de voorzitter

Dag Steenokkerzeel,

Na een uitzonderlijk warme zomer, die voor de één een zegen was en voor de andere een kwelling, nemen we terug de snelheid van het dagelijks leven op. Gedaan met het zomerverlof, terug gaan werken en voor velen terug naar school. Het wordt even aanpassen maar zoals altijd lukt dit iedereen wel.

Dit najaar wordt voor sp.a Steenokkerzeel speciaal want wij zijn volop bezig met de verkiezingen van 14 oktober. Eentje die wel eens van grote betekenis zou kunnen zijn willen we ons dorp uniek houden nu en in de toekomst.

Lees meer

Eetdag in de Corren

Lees verder

Welvaart versus leefbaarheid

Ongetwijfeld stoort u zich ook mateloos aan het zwerfvuil, de hondendrollen, de uitpuilende vuilbakjes, niet gesnoeide hagen, onverzorgde kerkhoven, vernielingen her en der, het 5 à 10 minuten parkeren op het voetpad aan de St-Rumoldus kerk en …

Een hogere welvaart leidt duidelijk niet automatisch naar een toegenomen leefbaarheid.

Misnoegdheid bevangt stilaan de fierheid van haar inwoners. Het ongenoegen is hoorbaar, het moment om het uit te spreken ook. Aan luisterende oren deze tijden waarschijnlijk geen gebrek.

Lees meer

Ons verkeer? Safety first

Menig Steenokkerzelenaar ergert zich wel eens aan de verkeerssituaties in onze gemeente. Op sociale media zien we bewoners klagen over de verkeerssituatie aan de kerk van Steenokkerzeel, meer bepaald aan de Carrefour Market:

“Klanten parkeren hun wagen „even“ aan de overzijde op het brede voetpad, dat het zo breed is nodigt dan ook uit om deze overtreding te maken.”

Lees verder

Proef onze Rooie Zita

Te verkrijgen op onze eetdag van 30 september

Wat met onze gemeentescholen?

In de vorige folder legde ik jullie even uit over het spijtige voorval dat het huidige gemeentebestuur een serieuze som heeft betaald aan de katholieke school te Perk, en het niet noodzakelijk vond om nieuwe gebouwen te zetten voor zijn eigen gemeenteschool. Dat ter zijde, het heeft uiteraard geen enkele zin om hierover stil te blijven staan, gedane zaken nemen geen keer zegt men wel eens… en laat me duidelijk zijn, deze school was echt aan vernieuwing toe en het is goed dat zowel de kinderen als de leerkrachten een nieuwe school krijgen!

Maar wat gebeurt er met onze eigen gemeenteschool?

Lees verder 

Ons dorp moet een dorp blijven

Ons dorp moet een dorp blijven zodat kinderen van jonge gezinnen naar de kribbe, kleuterschool en later naar de lagere school kunnen gaan zodat ze niet buiten ons dorp hoeven te zoeken.

Er moet een systeem gevonden worden zodat ouders niet aan de school hoeven te kamperen.

Voor ons dorp GEEN verstedelijking en beton meer, wat we nog aan groene velden hebben moet groen blijven.

Melsbroek moet als dorp kunnen blijven voortbestaan en zodanig worden gewaardeerd.

Lees meer

Zone 30 in Melsbroek, een marteling voor de inwoners

De meeste inwoners van Melsbroek zijn tegen de zone 30 die bijna in gans de deelgemeente geldt. Dagelijks worden onze eigen inwoners beboet omdat ze iets meer dan 30 km/u rijden! Inwoners die 32 km/u reden betaalden een boete van 50 euro. De chauffeurs moeten meer naar hun kilometerteller kijken dan naar het verkeer, is dat de bedoeling?

Lees meer

Polaroid !

De eerste generatie gastarbeiders zijn naar hier gekomen met de intentie om snel geld te verdienen en terug te keren. Hiervan was ook mijn vader een voorbeeld. Als enige zoon, liet hij zijn vrouw en kinderen achter bij mijn grootouders om in een vreemd land te gaan werken.

Hij vertrok thuis met een kleine valies met wat kleren. Hij nam een beeld van thuis op in zijn geheugen en borg deze in zijn hart als een “Polaroid-foto”. Hij ging zoals duizenden werken in de “Gurbet”. Ze werden bestempeld als “Gurbetçi”, namelijk gelukzoekers.

Lees meer

De top 5 van onze kieslijst