Tagarchief: rudy peeters

Welvaart versus leefbaarheid

Ongetwijfeld stoort u zich ook mateloos aan het zwerfvuil, de hondendrollen, de uitpuilende vuilbakjes, niet gesnoeide hagen, onverzorgde kerkhoven, vernielingen her en der, het 5 à 10 minuten parkeren op het voetpad aan de St-Rumoldus kerk en …

Een hogere welvaart leidt duidelijk niet automatisch naar een toegenomen leefbaarheid.

Misnoegdheid bevangt stilaan de fierheid van haar inwoners. Het ongenoegen is hoorbaar, het moment om het uit te spreken ook. Aan luisterende oren deze tijden waarschijnlijk geen gebrek.

Efficiënt en duurzaam opvolgen, zonder zich te verschuilen achter betaal- of realiseerbaarheid, is doorslaggevend voor het behoud van de leefbaarheid van ons dorp.

Tijd om dingen eindelijk voor een lange periode te veranderen. Maar is er wel genoeg goesting om er paal en perk aan te stellen?

In Steenokkerzeel snakken U en ik naar een logische gedachtegang, niet naar een gedachtegoed.

door Rudy Peeters, secretaris sp.a Steenokkerzeel en gemeenteraadslid

Sociale cohesie

Ik stel mij de vraag of gemeentelijke bevoegdheden wel geschreven zijn naar de noden van onze actieve en pittige senioren. Ik zag de voorbije jaren meer en meer actieve 65-plussers onze ‘bruisende’ gemeente verlaten voor een toekomst in een buurgemeente of elders. Wat is de reden voor deze verschuiving? Vullen de basismobiliteit, lokale economie, sociale en culturen activiteiten niet meer de noden en behoeften van deze voormalige babyboomers ?

De iets ouderen onder ons, die steeds het basisaanbod hebben zien uitbreiden, blijven in deze nieuwe tijden blijkbaar wat op hun honger zitten. Ze nemen het initiatief en bepalen zelf de flexibele overgang naar alternatieven voor invulling van hun basisbehoeften met betrekking tot woonbeleid, welzijn en sociaal contact.

Het is duidelijk dat onze senioren volop de aangeboden kansen met beide handen aangrijpen. Ze zijn op zoek naar een actieve kwaliteitsvolle samenleving met een gedeelde visie en een gedeelde toekomst, bij voorkeur in eigen dorp.

Kiezen voor economische vooruitgang is dus niet alleen nieuwe inwoners een toekomst bieden, maar ook investeren in de toekomst van de oudere Steenokkerzelenaren

Nieuwe tijden vragen om nieuwe zekerheden.

door Rudy Peeters, secretaris sp.a Steenokkerzeel en gemeenteraadslid

Rudy Peeters

56 jaar


Lijsttrekker sp.a Steenokkerzeel


Gemeenteraadslid

Lid beheerraad Bibliotheek


Dreefweg 28, Steenokkerzeel


rudy.peeters5@telenet.be


0478 599 492


Ieders betrokkenheid speelt een waardevolle rol in onze unieke gemeente. Uw sterke ideeën en bedenkingen inspireren ons naar duidelijke en rechtvaardige keuzes. Voor het streven naar de unieke gemeente waar iedereen zich thuis voelt.

Geen droom, wel een toekomstbeeld waarvoor inderdaad nog heel wat werk op de plank ligt. Wij focussen op die extra inspanningen die het verschil moeten maken tussen nu en later.  Maak je keuze en geniet van het verschil.

Een beleid op ieders maat voor een uniek Steenokkerzeel en ver daarbuiten. Onze gemeente definiëren als referentiepunt voor anderen.

Daar gaan wij voor.

Lees ook de artikelen van Rudy uit onze laatste folder: Welvaart versus leefbaarheid en Sociale cohesie