Welvaart versus leefbaarheid

Ongetwijfeld stoort u zich ook mateloos aan het zwerfvuil, de hondendrollen, de uitpuilende vuilbakjes, niet gesnoeide hagen, onverzorgde kerkhoven, vernielingen her en der, het 5 à 10 minuten parkeren op het voetpad aan de St-Rumoldus kerk en … Een hogere welvaart leidt duidelijk niet automatisch naar een toegenomen leefbaarheid. Misnoegdheid bevangt stilaan de fierheid van... Continue Reading →

sp.a Steenokkerzeel stelt de top 5 voor

Na 6 jaar oppositie is de sp.a-kern in Steenokkerzeel nog steeds even sterk als compleet en dus voor ons logisch om zuiver onder de naam "sp.a" op te komen. Een volledige lijst  met vertegenwoordigingen uit Perk, Melsbroek en Steenokkerzeel, en elke leeftijdsgroep. Zoals men van ons kan verwachten zullen we de klemtoon en aandacht blijven... Continue Reading →

Sociale cohesie

Ik stel mij de vraag of gemeentelijke bevoegdheden wel geschreven zijn naar de noden van onze actieve en pittige senioren. Ik zag de voorbije jaren meer en meer actieve 65-plussers onze 'bruisende' gemeente verlaten voor een toekomst in een buurgemeente of elders. Wat is de reden voor deze verschuiving? Vullen de basismobiliteit, lokale economie, sociale... Continue Reading →

Rudy Peeters

56 jaar Lijsttrekker sp.a Steenokkerzeel Gemeenteraadslid Lid beheerraad Bibliotheek Dreefweg 28, Steenokkerzeel rudy.peeters5@telenet.be 0478 599 492 Ieders betrokkenheid speelt een waardevolle rol in onze unieke gemeente. Uw sterke ideeën en bedenkingen inspireren ons naar duidelijke en rechtvaardige keuzes. Voor het streven naar de unieke gemeente waar iedereen zich thuis voelt. Geen droom, wel een toekomstbeeld... Continue Reading →

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑