Edy Van Damme

 

Voormalig gemeenteraadslid – Voormalig Schepen van Onderwijs, Informatica en Informatie


Vrijwilliger in Floordam


Thubenstraat 5/2, Melsbroek


edy@telenet.be


0496 27 69 82


Hobby’s : sporten, kaarten, mensen helpen, spelen met kleinkinderen en frieten eten


Sociaal – Ruimdenkend – Sportief – Iedereen welkom!

 

Ben niet de jongste kandidaat maar wel die met de  meeste ervaring. Besturen is vooruit kijken, streven naar een gemeente waarin onze kinderen kunnen opgroeien tot wereldburgers en waar iedereen fier is om te wonen. Mij 100% inzetten voor een uniek Steenokkerzeel waar elkeen gerespecteerd wordt en waar de kleine dingen het verschil kunnen maken! Daar gaan u en ik voor zorgen!

Lees ook het artikel van Edy in onze laatste folder: Zone 30 in Melsbroek, een marteling voor de inwoners

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑